Papptak

KVALITÉ – ENGAGEMANG – SERVICE

KVALITÉ – ENGAGEMANG
SERVICE

KVALITÉ   –   ENGAGEMANG   –   SERVICE

Papptak

Papptak används med fördel på låglutande tak och är en kostnadseffektiv taklösning.​

​Eftersom taket inte behöver läktas minskar materialkostnaden, samtidigt som snabb och rationell läggning spar arbetstimmar. Man kan också räkna bort kostnaden för att med kran lyfta upp tunga tegel- eller betongpannor på taket. Papptak går att få i många olika färger.

Papptak – Knutstopsgatan Malmö